Pavel Turčin je kvalifikovaným tenisovým trenérem

Pavel Turčin je kvalifikovaným tenisovým trenérem

V neděli 13. 4. Pavel úspěšně složil ve Zlíně kvalifikační zkoušky pro tenisové trenéry III. třídy. Zkoušky se skládaly z teoretického testu a praktické zkoušky. Závěrečným zkouškám předcházely 2 víkendová školení skládající se teoretické a praktické části. Školení vedl Mgr. Jan Macharáček – šéftrenér TK SK Zlín, jeho bratr Mgr. Tomáš Macharáček a fyzio předních českých tenistů Hynek Frömel (Lukáš Rosol). Školení se zúčastnilo 41 zájemců především z Moravy.

Vyhledávání

© 2009 Lopez