Informace z tenisového klubu

Informace z tenisového klubu

 

První jarní brigáda bude v sobotu 26. března v 9.00 hod.

 

Výroční členská schůze u příležitosti 40. výročí založení 

tenisového klubu se uskuteční 29. dubna v 17.30 hod. 

v sále obecního úřadu, následuje ples tenisového klubu.

 

Vyhledávání

© 2009 Lopez