Členské poplatky

Členské poplatky
Členské poplatky se tento rok platí u správce tenisových kurtů pana Vlastimila Radocha. 
 
Poplatky za členství je třeba uhradit do 30. dubna 2017.
 
Muži platí 500 Kč, ženy 300 Kč, studenti 15 - 26 let 150 Kč, děti ZŠ 100 Kč.

Vyhledávání

© 2009 Lopez